bränslkenivåer rapporterBränslenivåer och omfattande rapporter

TracKing ger dig insyn i din flottas bränslenivåer och möjliggör beräkning av bränsleförbrukning.

Vid sidan av den här funktionen erbjuder TracKing en rad olika standardrapporter. Via dessa fördefinerade rapporter kan du få ut en historia av:

  • Dina temperaturdata för att uppfylla EU:s förordningar.
  • Drift- och alarmdata för att följa utrustningens prestanda och förhindra oplanerade driftstopp.
  • Användning av kylaggregaten för att balansera arbetsbelastningen på flottan.
  • Dina leveranser och resor baserat på tidigare positioner, Geofence områden, och platser av intresse.

Alla standardrapporter kan schemaläggas så att dem sänds ut dagligen, veckovis eller månadsvis till flera intressenter. Du kan sedan dela viktig information internt eller med dina kunder automatiskt.

Dessutom kan alla användare skapa anpassade rapporter. Genom att använda det anpassade rapportverktyget, kan du gruppera och visa all viktig data för din dagliga verksamhet.

En instrumentpanelvy finns också tillgänglig. Där kan man se en överblick av 7st nyckeltal/fordon. Denna översikt är anpassningsbar så att användaren själv kan välja vilka tal man vill fokusera på.

Kontakta en säljare för mer information.

Norra Sverige
Västra Sverige
Östra Sverige
Södra Sverige

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav... Läs mer...


© Copyright 2020 - Thermo King Sverige AB