TotalKare_jpg

 

Vad är Thermo King TotalKare?

TotalKare är ett serviceavtal från en och samma leverantör, utformat för vagnparker som körs på flera platser, nationellt eller internationellt. Avtalen har utformats för att optimera vagnparkens effektivitet, minimera driftskostnaderna och maximera andrahandsvärdet för din utrustning. Inom ramarna för Thermo King TotalKare analyserar våra experter vilka krav som gäller för din vagnpark och utformar ett serviceavtal som passar för just dina behov.

TotalKares skräddarsydda lösningar spänner från sådana som skapats för att avlägsna aktiviteter som inte ingår i kärnverksamheten i din dagliga affärsverksamhet, exempelvis underhållsplanering, schemaläggning, förklaring av fakturor och allmän vagnparksadministration, till lösningar som täcker alla risker och ger dig överenskomna, fasta kostnader, så att du kan koncentrera dig helt på körningen.

Thermo King-återförsäljare har levererat tjänster för temperaturkontrollerande utrustning i över 60 år. TotalKare erbjuder och administrerar ett stort antal olika servicerelaterade program via vårt väletablerade nätverk av återförsäljare.

Hjälp direkt via telefonen

  • På ditt språk.
  • Ingen betalning krävs där reparationen utförs för kunder som har ett TotalKare-avtal.
  • Garanterat hög kvalitet på reservdelar och service.
  • Kunden faktureras i sin egen valuta – oavsett var reparationen utförs.
  • Ring oss på tel. 00800 80 85 85 85

 

Vad är Thermo Assistance?

Thermo Assistance är en flerspråkig telefontjänst för hjälp vid haveri som är tillgänglig dygnet runt. Thermo Assistance finns över hela Europa och har utformats för att sätta dig i direkt kontakt med auktoriserad servicepersonal om det behövs. Vår servicesupportavdelning hittar närmaste återförsäljare och auktoriserar en kredit genom ditt avtal hos återförsäljaren på din hemort, så att arbetet kan faktureras lokalt

 

TotalKare 4

Serviceavtal-2

Fullständigt skydd

Riskeliminering

TotalKare tar fullt ansvar för underhåll, service och reparationer i preventivt syfte.

Vagnparkshantering

Detaljerad rapportering per enhet för all schemalagd och ickeschemalagd service.

Servicehistorik

Tillgång till servicehistorik för alla enheter via kundportalen iKare.

Fast avgift

Den månatliga avgiften omfattar alla kostnader, och inga ytterligare fakturor tillkommer såvida inte skadan uppstått genom försumlighet. 

Flexibel support

Supportnivån kan anpassas efter dina behov och din budget. Varje avtal är individuellt utformat och kan ändras så att det passar för din verksamhet.

Kostsam, oplanerad service kan ofta undvikas genom ett planerat program med proaktivt, preventivt underhåll. Den 2-stjärniga nivån från TotalKare har utformats för att hjälpa användare att införa ett kostnadseffektivt underhållsschema i syfte att minska risken för oplanerad service, och på så sätt sänka kostnaderna och öka kontrollen över utgifterna. Som namnet antyder erbjuder den 4-stjärniga nivån alla fördelarna med de 1- och 2-stjärniga avtalen, men med ytterligare en viktig fördel: du slipper överraskningar. Alla kostnader för reservdelar och service, planerad eller oplanerad, och oavsett vilken återförsäljare som utför servicen, ingår.

Det gör att du helt kan förutse budgetering och planering av betalningsflöde, samtidigt som risken för att oväntade utgifter ska uppstå elimineras. Fullständig flexibilitet erbjuds genom skräddarsydda program som utformats för att tillgodose användarens behov utifrån antalet drifttimmar per enhet och avtalets varaktighet.

Dessutom erbjuder det 4-stjärniga programmet värdefull information för hantering av vagnparken. TotalKare kan generera en mängd olika detaljerade rapporter som underlättar arbetet för vagnparksansvariga, t.ex. antalet oplanerade servicetillfällen och platsen för dessa, information om reservdelar osv.

Serviceavtal-4-ikare

 

Thermo King-kunder som har valt det 4-stjärniga avtalet har fullständig tillgång till Thermo Kings portal iKare, där de kan kontrollera status för alla sina enheter.

 

Kontakta en säljare för mer information.

Norra Sverige
Västra Sverige
Östra Sverige
Södra Sverige

Stora steg mot mindre utsläpp

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav. Vår ambition berör allt vi gör. Toppmodern CO2-teknik, först på marknaden med låg GWP köldmedia R-452A, extremt låg-ljuds alternativ, exceptionellt låga avgasutsläpp och state-of-the-art tillverkningsanläggningar: bara några av milstolparna. Våra kunder behöver veta att de arbetar med den grönaste utrustning på marknaden och inget kommer stoppa oss att förverkliga detta.

Thermo King har sedan länge insett sitt ansvar som branschledande inom transportkyla med att ställa mycket höga miljökrav... Läs mer...


© Copyright 2020 - Thermo King Sverige AB